Za Magdalenou Dobromilou Rettigovou

Za Magdalenou Dobromilou Rettigovou do Všeradic

 

 

Magdalena Dobromila Rettigová je s Litomyšlí spjata od roku 1834, kdy se sem se svým manželem přestěhovali. Byla nejen známou kuchařkou, ale také plodnou spisovatelkou a básnířkou. Její největší přínos však tkví v šíření národního uvědomění v ženském měšťanském prostředí – a to přesto, že do svých 18 let neuměla česky a žila v německy mluvící rodině. Na výlet vás pošleme do Všeradic na Berounsko, kde se Magdaléna narodila. V areálu Dvoru Všerad, v budově zámeckého špýcharu, si můžete na třech podlažích prohlédnout muzeum věnované právě M. D. Rettigové.

 

 

soutěž:

Vyfoťte se před muzeem či přímo v muzeu (bude-li to možné). Fotografii vložte pod soutěžní příspěvek na Facebooku a hrajte v našem Lázeňském putování o víkendový pobyt na Zámeckém návrší v Litomyšli a volňásky do litomyšlských pamětihodností včetně Rodného bytu Bedřicha Smetany i o poukázku na nákup sportovního oblečení či plavek značky Litex. 

A pozor, vyrazíte-li na výlet vlaky Českých drah, můžete ke své výhře získat i kilometrickou banku ČD. Pro účast v tomto „vlakovém rozšíření” stačí k soutěžní fotce z výletu přidat také fotku z cesty vlakem ČD.